Onze dienstverlening

PROJECTMANAGEMENT

The Telecom Consultancy Company (TTCC) creëert hierbij voor de telecom professional een omgeving waarbij deze zich volledig kan focussen op het leveren van de succesvolle bijdrage aan de klantprojecten. TTCC neemt de randvoorwaarden voor haar rekening. Van het verzorgen van de administratie tot en met de acquisitie, van opdrachtmanagement tot en met kennisvergaring en -uitwisseling. Met als uitgangspunt de menselijke maat en rekening houdend met de balans tussen werk en privé. Het organiseren van ‘social events’ is daar uiteraard onderdeel van. Kortom: wij bieden onze telecom professionals een stevige thuisbasis waardoor deze kan excelleren bij onze opdrachtgevers. De kennis, kunde, betrokkenheid en passie van de individuele professional komen op deze wijze volledig tot hun recht.

  • Projectmanagement   voor   het   opzetten   van   de   klantmigratie strategie in het kader van de overname/fusie van twee operators.


BUSINESS ANALYSE

Onder Business analyse verstaan wij het onderkennen en vertalen van de business behoeften naar werkende oplossingen, inclusief de implementatie hiervan. ICT is hierbij vaak een essentieel onderdeel van de oplossing. Onze business analisten zijn uitstekend in staat om de business behoeften te vertalen naar requirements en het (her)modelleren van de primaire bedrijfsprocessen op basis van grondige kennis van het businessdomein. De business analist werkt vaak nauw samen met de business architect en de projectmanager. Onze business analisten zijn bekend met de geldende architectuurmethoden (bv. IAF, TOGAF) en hebben gedegen kennis van de binnen de telecom branche gebruikte Business Support Systemen (BSS) en Operations Support Systemen (OSS).

  • Het leiden van de business analyse voor de transitie en migratie van bestaande IT systemen naar een nieuw CRM / Billing platform.


PROCESMANAGEMENT

Onder procesmanagement verstaan wij het beheersen van de bedrijfsprocessen, de manier waarop de kerntaken van een organisatie worden uitgevoerd. Veelal is hier sprake van het richten, inrichten en verrichten van de taken binnen de organisatie. De bedrijfsvoering (besturing van de organisatie) wordt zowel vanuit strategisch als tactisch en operationeel niveau beschouwd. Onze procesmanagers zijn uitstekend in staat om de bedrijfsprocessen en werkstromen van het bedrijf (of bedrijfsonderdeel) in kaart te brengen en in een bedrijfsmodel te vatten. Hiermee wordt bereikt dat alle processen in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen, in het bijzonder ten aanzien van het bedienen van de klant, efficiency, effectiviteit en rendement. Onze procesmanagers zijn bekend met de geldende procesmodelleringmethoden (bv. BPMN, TMN) en in de telecom gehanteerde modellen (bv. eTOM, ITIL).

  • De introductie en implementatie van een nieuwe, toekomstvaste werkwijze voor Identity and Access Management bij een telecom operator.


IMPLEMENTATIEMANAGEMENT

Bij het procesmatig invoeren en realiseren van vernieuwingen in een organisatie   spreken   wij   van   implementatiemanagement, wat veelal multidisciplinair wordt aangesneden. Een implementatie heeft in veel gevallen zowel impact op de commerciële, technologische en operationele inrichting van de klantomgeving. Onze implementatiemanagers beschikken over jarenlange ervaring en hebben   de   juiste   kwaliteiten   om   bij   te   dragen   aan   verbetering   en vernieuwing van de  bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen, organisatie, IT- systemen en/of gegevens), om zo van het begin tot het einde van de implementatie de verbindende schakel te zijn. 

  • Projectleiding bij de implementatie van diverse MVNO’s op een gemeenschappelijk Common Wholesale platform.


VERANDERMANAGEMENT

Verandermanagement betreft het veranderen van de organisatievorm of werkwijze van een organisatie op het gebied van innovatie, digitalisering, management, klantgerichtheid, etc. Het is belangrijk om te kijken naar kansen en mogelijkheden om tot concrete acties te komen, waarbij het proces van waarde creatie hierin leidend is. Hoewel het doorvoeren van veranderingen niet altijd gemakkelijk is, zijn onze verandermanagers erin getraind om de betrokkenen mee te krijgen in het proces en weten zij op alle niveaus te communiceren. Hiermee maken zij stapsgewijs progressie en kan aantoonbare verandering tot strand worden gebracht. Hoe groter het draagvlak is voor initiatieven, hoe beter het doorvoeren van de verandering zal verlopen.

  • Verandertraject waarbij de proces flow en de doorlooptijden van bepaalde soorten diensten inzichtelijk worden gemaakt tijdens de overname/fusie van twee operators.


SERVICEMANAGEMENT

Onder  servicemanagement verstaan wij het leveren van waarde aan de klant in de vorm van services die buiten de reguliere taken vallen. Er wordt niet alleen voor gezorgd dat de dienstverlening naar wens is, maar ook dat deze is afgestemd op de behoeften, doelstellingen en uitdagingen van de klant.  Onze servicemanagers zetten persoonlijke aandacht voorop en hebben ten doel een klant te helpen het gewenste eindresultaat te bereiken en de kwaliteit te waarborgen. Zij streven successen na en houden daarbij kwaliteit, service en planning in de gaten.

  • Het zorg dragen voor klanten tijdens escalaties op het gebied van techniek  die niet worden veroorzaakt door een reguliere storing.