Over ons

VISIE

Waar voorheen gold dat de naam en reputatie van een groot IT of Advies bedrijf stond voor betrouwbaarheid en kwaliteit zien we nu, in een snel veranderende wereld, dat opdrachtgevers steeds vaker kiezen voor de kennis, kunde, betrokkenheid en passie van individuele telecom professionals en gespecialiseerde consultancybureaus. Essentieel daarbij is enerzijds het op juiste wijze verbinden van opdrachtgevers, die oplossingen zoeken voor haar kennis- en capaciteitsvraagstukken, met passende telecom professionals. En anderzijds het investeren in specialistische telecom kennis middels ondermeer opleidingen, intervisiebijeenkomsten, diner pensants en workshops.

MISSIE

The Telecom Consultancy Company wil als consultancybureau excelleren in het verzorgen van de juiste match tussen opdrachtgever en telecom professional, waarbij wij er naar streven de wensen van zowel de opdrachtgever als de consultant optimaal in te vullen. In onze manier van werken staat samenwerking centraal. Onze telecom professionals vormen samen met de mensen van de opdrachtgever een hecht team. Hoewel de opdrachten van tijdelijke aard zijn, willen wij op deze wijze bouwen aan effectieve en duurzame relaties.

KERNWAARDEN

• No-nonsence
• Ondernemend
• Investeren in opdrachtgever en telecom professional
• De menselijke maat
• Resultaatgericht