Excelleren in telecom

 

Telecom

Professioneel

Detacheren

Procesmanagement

Onder procesmanagement verstaan wij het beheersen van de bedrijfsprocessen, de manier waarop de kerntaken van een organisatie worden uitgevoerd. Veelal is hier sprake van het richten, inrichten en verrichten van de taken binnen de organisatie. De bedrijfsvoering (besturing van de organisatie) wordt zowel vanuit strategisch als tactisch en operationeel niveau beschouwd.

Onze procesmanagers zijn uitstekend in staat om de bedrijfsprocessen en werkstromen van het bedrijf (of bedrijfsonderdeel) in kaart te brengen en in een bedrijfsmodel te vatten. Hiermee wordt bereikt dat alle processen in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen, in het bijzonder ten aanzien van het bedienen van de klant, efficiency, effectiviteit en rendement.

Onze procesmanagers zijn bekend met de geldende procesmodelleringmethoden (bv. BPMN, TMN) en in de telecom gehanteerde modellen (bv. eTOM, ITIL).

Contact

The Telecom Consultancy Company
Park Hoornwijck 4
2289 CZ Rijswijk
M: +31 (0)6 5388 3730

info@telecom-consultancy.nl